Lidmaatschap

Welkom in Westpoort
De Ondernemersvereniging Westpoort behartigt met succes de gemeenschappelijke belangen van het Westpoort bedrijfsleven c.q. van de ondernemers en hun werknemers die hier dagelijks actief zijn.
De belangenbehartiging is gericht op het in stand houden en verder verbeteren van het ondernemings- en vestigingsklimaat en onderhoudt als vereniging nauwe contacten met de politiek, de gemeente, provincie, politie en een veelvoud van andere maatschappelijke organisaties.
Als netwerkorganisatie en belangenbehartiger is de verenging voor haar leden dan ook de spreekbuis over allerlei onderwerpen die hier in Westpoort door de leden gezien worden als van belang waaronder bereikbaarheid, gebiedsontwikkelingen, leefbaarheid en veiligheid.

Lidmaatschap
Beslissers zoals directeuren, ceo’s, eigenaren, vestigingsmanagers van bedrijven die hier in Westpoort actief werkzaam zijn kunnen lid worden van de Ondernemersvereniging Westpoort.

Uitganspunten
De leden hebben de volgende lidmaatschap uitgangspunten gedefinieerd en vragen ieder nieuw lid deze als volgt te onderschrijven:
Ja, ik
– realiseer me dat het ondernemersgebied Westpoort gedegen aandacht behoort te hebben in het belang van onze bedrijven,
werknemers, werkomgeving en toekomstige gebiedsontwikkelingen
– ondersteun gezamenlijke belangenbehartiging richting de stad, provincie & overheid en het initiëren/onderhouden van waardevolle contacten met de politiek, kennis & zakelijke instellingen
– ben bereid buurtschap te bevorderen en aandacht te geven aan belangrijke zaken, schoon, heel & veilig
– onderschrijf het waardevolle concept elkaar te ondersteunen op basis van ‘samen sterker’
– wil lid worden van de vereniging en committeer me in te zetten voor onze gezamenlijke belangen

‘Samen Sterker’ voordelen
Als lid,
maken we als bedrijf waar opportuun graag gebruik van:
– de professionele/zakelijke kennis & ervaring die de leden c.q. de vereniging beschikbaar heeft
– het omvangrijke/invloedrijke relatie & lobby netwerk van de vereniging
– de financieel attractieve inkoop/collectieve diensten van de vereniging
– de ledenbrief met bijeenkomsten-, kennis-, ondernemers- & Westpoort nieuws
– kom ik wanneer mogelijk deelnemen aan bijeenkomsten & grote events, zodat ik de andere
leden kan leren kennen en zakelijk netwerken kan bevorderen

Contributie, verenigingsjaar, opzegging & contact
– lidmaatschapscontributie is gebaseerd op het aantal FTE en is fiscaal aftrekbaar
– verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december
– het opzegtermijn bedraagt drie maanden en door het lid per aangetekende brief aan het
secretariaat medegedeeld worden
– wenst u informatie te ontvangen of heeft u verder vragen neem dan contact op met ons
secretariaat: secretariaat@westpoortondernemers.nl

Inzet & toewijding
De leden streven er naar een ‘excellente’ ondernemersvereniging te zijn. Ter ondersteuning van dit streven maakt de vereniging gebruik van de fundamentele kenmerken van de ‘excellente organisatie’ zoals neergelegd door het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) en the European Foundation for Quality Management (EFQM).
In oktober 2013 ontving de vereniging het Business Quality Award c.q. erkenning van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) voor het introduceren en realiseren van ‘business excellence’ in de Ondernemersvereniging Westpoort.