Leren van de Toekomst

juni 29, 2020

Niet leren van het verleden, maar van de toekomst. Dat klinkt tegenstrijdig, maar hoeft het niet te zijn. Aldus dr. Patrick van der Duin, onze gastspreker op het Webinar van 7 juli aanstaande. Patrick van der Duin is toekomstonderzoeker, tevens directeur van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (SST).

Aan dr. Van der Duin is gevraagd ons enige houvast te geven in een uitzonderlijke periode van grote onzekerheid in economisch en maatschappelijk opzicht. Volgens Van der Duin, die zichzelf nadrukkelijk géén futuroloog of trendwatcher noemt, is de geschiedenis weinig voorspellend. Zijn instituut maakt voor bedrijven en overheden toekomstverkenningen op basis van brede interdisciplinaire kennis die zo goed als mogelijk bijeen wordt gebracht.

STT kijkt ver vooruit. De horizon van de verkenningen ligt op 20 jaar en verder. Het instituut, dat wordt gefinancierd door corporate bedrijfsleven, overheden en ministeries, kijkt over de grenzen van sectoren en domeinen heen, op zoek naar nieuwe technologische ontwikkelingen en mogelijke invloeden hiervan op de maatschappij.

Van der Duin onderkent de eigen macht van ondernemers. Zij geven mede vorm aan de toekomst door hun investeringsbeslissingen. In een tijd van grote veranderingen, zoals nu, is er grote aandacht voor het veiligstellen van economisch rendement. En toch ziet Van der Duin een blijvende verschuiving naar aandacht voor de kwaliteit van de gemeenschap en een open oog voor wat de maatschappij zou willen. Zo kan de vraag gesteld worden wat de toekomst is van Nederland als sterke handelsnatie. Wat gebeurt er met de logistiek als in het post-coronatijdperk door de gemeenschap wordt gekozen voor minder afhankelijkheid van extreem lange en complexe supplychains? In hoeverre gaan wij terug naar “onshoring”? En wat betekent dat voor de inrichting van onze steden?
Volgens Van der Duin inspireert de toekomst en worden wij daardoor aangezet tot beslissen, handelen en uitvoeren in het heden. Een toekomst die we kunnen beïnvloeden zal een toekomst zijn waarvan we op zijn minst hopen en ook verwachten dat die beter is dan het heden.

Aanmelden: door een mail te sturen aan: secretariaat@westpoortondernemers.nl Deelname van een of meerdere collega’s en/of buurtgenoot geïnteresseerd in deze inspirerende kennis-Webinar is mogelijk. Graag deelname(s) wel even aanmelden.

Het Webinar wordt technisch verzorgd door René Pluis (Lead Country Cyber Security van Cisco Systems).