Langetermijn herontwikkeling in Sloterdijk 2

juni 05, 2020

Ton de Joode (Gemeentelijk Projectleider) weet als geen ander hoe stedelijke dynamiek in de praktijk werkt. Met zijn lange ervaring leidt hij als Projectleider Sloterdijk 2 voor de Gemeente Amsterdam het veranderingsproces van dit deel van Westpoort in goede banen. “Sloterdijk 2 is van belang voor de stad door haar strategische ligging en als servicegebied. Hier vind je het soort bedrijvigheid dat vitaal is voor het functioneren van de stad,” vertelt De Joode. “Maar ook dit gebied staat niet stil,” geeft hij tegelijk aan. “Dit werkgebied is nu 60 jaar in gebruik. Een volgende ontwikkelingsstap is onvermijdelijk. In het aangrenzende Sloterdijk 1 en Centrum komt er woningbouw. Daardoor wordt deze plek alleen maar interessanter voor nieuwe ontwikkelingen. In nauw overleg met de huidige gebruikers en ontwikkelaars werken wij toe naar een veel efficiënter ruimtegebruik en grotere duurzaamheid van het vastgoed. Wij moedigen de ontwikkeling van vernieuwend bedrijfsvastgoed aan. Dat zal de diversiteit bevorderen van soorten bedrijvigheid die goed naast elkaar functioneren.

In het nieuwe stedenbouwkundige plan met de hogere dichtheid blijft wel de invulling met werkfuncties voor 95% gewaarborgd, bevestigt De Joode. “Wat wij eraan willen toevoegen is de logiesfunctie (serviced apartments). Deze functie is echter onder voorbehoud van beleidsmatige toevoeging. Serviced apartments zijn een vorm van tijdelijke huisvesting met verblijfsduur tot ca een jaar. Hiermee moet de druk van expats op de bestaande woningvoorraad worden verlicht. Mooi meegenomen dat de verblijfskwaliteit in Sloterdijk 2 er tegelijk mee verbeterd wordt.”

Zal deze ontwikkeling beïnvloed worden door de Coronacrisis? Volgens de Joode ongetwijfeld wel op de korte termijn. “Maar de uitgangspunten tast dit niet aan. Amsterdam heeft een erg veerkrachtige economie. Wij leggen nu het fundament voor de langere termijn. Bovendien, juist in crisis is innovatie een verstandige strategie. Voor bedrijven en voor de stad.”