Krapte op de Arbeidsmarkt

november 10, 2021

Verslag van de Westpoort netwerkbijeenkomst van 28 oktober 2021

Op deze netwerkbijeenkomst van de Westpoort ondernemers kwamen ondernemers, vertegenwoordigers van de overheid en maatschappelijke organisaties bij elkaar om de oplopende krapte op de arbeidsmarkt te bespreken. Inleidingen werden verzorgd door Eef Idema, regiodirecteur van Croonwolter&dros, en door Mohamed Chaara, acteur en ondernemer.

Eef Idema: De elektrificatie uitdaging

Ons verenigingslid Croonwolter&dros staat als belangrijke speler in de markt aan het front van de Nederlandse elektrificatie uitdaging. Regiodirecteur Eef Idema legde uit welke prominente rol zijn bedrijf heeft bij de aanleg van de infrastructuur om aan de toenemende capaciteitsvraag van het elektriciteitsnet en de vergroting van transportcapaciteit tegemoet te komen. Dat dat dringend nodig is kan steeds vaker worden vernomen, gezien de krantenkoppen: Stroom tekort? Wen er maar aan waarschuwen netbedrijven. “

Een nieuwe aansluiting op het electriciteitsnetwerk is geen vanzelfsprekendheid meer,” aldus Eef. “Aanvragers moeten regelmatig maanden geduld hebben. Er ligt simpelweg te weinig infrastructuur in de grond om aan de groeiende vraag tegemoet te komen. De nood is hoog in de branche. Alleen al bij Croonwolter&dros, onderdeel van de TBI Groep, zijn momenteel 200 vakbekwame monteurs en servicetechnici nodig.”

Idema

Monteurmakelaar

Eef is zelf parttime docent elektrotechniek op een hbo-instelling; uit ervaring weet hij dat er voor studie in technische beroepen nogal een drempel heerst. Zijn bedrijf is onlangs een wervingscampagne gestart met ex-voetballer en sporticoon Theo Jansen in de rol van Monteurmakelaar. Dit om belangstelling te wekken voor werk of studie in elektrotechnische beroepen. Het bedrijf neemt alle studiekosten op zich maar verliest nu toch al meer mensen dan er instromen.

“Ons bedrijf garandeert uitdagend werk, voor wie zich het vak eigen wil maken,” gaf Eef aan. “Maar vanuit de opleiding MBO, HBO en WO is er gewoon veel te weinig instroom. Ook vanuit de markt van zij-instromers, statushouders etc. komt er maar zeer beperkt gekwalificeerd talent beschikbaar. Rest de buitenlandse markt van personeel. Maar daarvoor geldt, behalve allerlei praktische problemen, vooral het taal- en communicatieprobleem, met in het verlengde daarvan het aanzienlijke veiligheidsrisico in onze branche.”

Vanuit de aanwezigen wed aangegeven dat dit beeld helaas maar al te bekend is. Ook in de Zorg, horeca en hospitality lijkt men niet te kunnen opbotsen tegen de harde realiteit van de post-corona arbeidsmarkt. Grote bereidheid werd daarom uitgesproken om het niet bij incidenteel lapwerk te laten, maar dit vraagstuk structureel aan de basis aan te pakken. Reeds bij de vroege fasen van de opvoeding en scholing.

Mohamed Chaara: Belevingswereld van kinderen breder maken

In het stadsdeel Nieuw West loopt al jaren het veelgeprezen programma Stichting Paspoort naar je Toekomstdroom. Dit programma voor jonge scholieren is ontwikkeld door Mohamed Chaara. Eenmaal per jaar organiseert hij met medewerking van rolmodellen uit sport, cultuur en media een beroepskeuze event waar duizenden jongeren in schoolverband een bezoek aan brengen.

Mohamed gelooft in het belang van vroege verbreding van de belevingswereld van kinderen. “Veel kinderen weten op jonge leeftijd al heel goed wie zij zijn. Al kan de vraag wat zij later willen worden, nog niet concreet beantwoord worden. Daarom is het zo belangrijk dat zij ruimte krijgen om te experimenteren met van alles. Bij kinderen gaat het vooral om de beleving,” aldus Mohamed.

Mohamed Chaara heeft zelf als acteur ruimschoots roem vergaard in de Nederlandse media. In het kinderprogramma Klokhuis kwam hij via TV de huiskamers binnen. En zoals Mohamed dat zelf lachend zegt, hij was “de eerste Marokkaan” met grote rollen in prominente filmproducties zoals Oesters van Nam Kee, Shouf Shouf! en Schnitzelparadijs. Voor deze laatste ontving hij de Gouden Kalf voor beste mannelijke bijrol. Wat Mohamed met zijn carrière in de spotlights heeft geleerd, is de kracht van rolmodellen.

Naar een permanente Beroepskeuze Experience

Voor zijn jaarlijkse activiteit (nu onderbroken door Corona) richt Mohamed in stadsdeel Nieuw West met medewerking van bedrijven het theater De Meervaart in als beroepskeuze event. Het steeds opbouwen en weer afbreken van het event kost tijd en is kostbaar. Waar Mohamed naartoe wil is een permanente fysieke beroepskeuze locatie. Daar kunnen kinderen doorlopend terecht voor een speelse, maar indringende kennismaking met een veelheid van beroepen. Nieuw is dat niet. Op andere plekken ter wereld zijn dergelijke doorlopende programma’s al concreet ontwikkeld. Mohamed: “Willen wij het arbeidsmarktprobleem werkelijk serieus nemen, dan moeten wij als samenleving en bedrijfsleven nóg krachtiger investeren in de verbeeldingswereld van de kinderen. Dat kan niet vroeg genoeg beginnen. Want is 12 jaar niet de magische leeftijd van elk kind? Dan ben je als kind immers op je best. Onbevangen en open voor wat de wereld aan goeds te bieden heeft.”

Het aanwezige gezelschap was het erover eens: Dit initiatief verdient steun. Een permanente beroepskeuze inspanning draagt enorm bij aan de vorming van kinderen. Het is een activiteit waarmee het belang van de kinderen centraal wordt stelt en wat hun serieus neemt. En het kan een waardevol platform betekenen voor bedrijven die nauw betrokken willen zijn bij de ongetwijfeld onvoorspelbare en grillige arbeidsmarkt van de toekomst.