Ideeën in Westergas fabriek voor de 1,5 meter samenleving?

april 27, 2020

“Wat blijft er over van ons gezellige Nederland”, vragen wij ons dezer dagen massaal af. Want het wordt steeds duidelijker dat de 1,5 meter maatregel er niet voor even zal zijn, helaas. Immers, de wetenschappers zijn het erover eens dat een heropleving van het coronavirus niet denkbeeldig is. Overal wordt gespeculeerd over de gevolgen die dat zal hebben voor het werk, de horeca, het recreëren en ons privéleven. Het Amsterdamse bedrijfsleven heeft inmiddels aan B&W van Amsterdam gevraagd om de regels voor terrassen in de publieke ruimte te verruimen.

De ondernemers op het Westergasterrein in Westpoort zijn intussen al pro actief bezig met de voorbereiding van een pilot over de invoering van het 1 ½ meter protocol met de minimaal vereiste wijzigingen. Zij willen zo gauw als mogelijk in hun nieuwe fysieke werkomgeving “Corona-proof” zijn. En dus ook zicht hebben op de kosten die de doorvoering hiervan meebrengt ten aanzien van een logistieke looproute, signalering, vriendelijke waarschuwingsborden enzovoorts.

De OV Westpoort komt op de 1,5 meter samenleving in de volgende Nieuwsbrief uitgebreid terug. Hoe denken onze leden zelf om te gaan met deze nieuwe realiteit? Wij nodigen u uit om uw ideeën en visie met ons te delen. Een webinar over dit onderwerp hebben wij in voorbereiding. Bel ons of mail ons met uw ideeën.