Gemeente: Alleen planvorming per blok ‘ontvankelijk’

mei 04, 2021

Terugblik OV Westpoort Webinar 28 april 2021

Eerder tijdens de bijeenkomst was door Paul Moons, gemeentelijk projectleider voor Sloterdijk 1 Zuid gesteld dat Amsterdam het zichzelf en de markt niet gemakkelijk heeft gemaakt met de aanpak. Er is niet gekozen voor een geheel uitgeschreven klassiek plan. In plaats daarvan heeft de gemeente de marktpartijen uitgenodigd om te komen met een eigen werkplan op basis van de gemeentelijke randvoorwaarden.

Met als belangrijkste beperking dat er, om samenhang in het programma te waarborgen, niet per kavel herontwikkeld mocht worden maar slechts op blokniveau. Lange tijd leek hierdoor herontwikkeling uit commercieel oogpunt een nauwelijks haalbare kaart, gezien de complexe eigendomsverhoudingen in Sloterdijk 1. En leek uitvoering van de opgave in dit eerste deelgebied van Haven-Stad een lastige opgave: 4.700 woningen, 80.000 m2 ruimte voor bedrijvigheid, en een ruim aanbod aan maatschappelijke en commerciële voorzieningen. En dat te realiseren, gespreid over 6 ontwikkelblokken met sterk versnipperd eigenaarschap.

Het ziet er nu naar uit dat met het deelprogramma van de Adriaan van Erkgroep een interessante case-study wordt neergelegd voor een voorspoedige verdere ontwikkeling van Haven-Stad.
Het bedrijf werd dan ook alom gecomplimenteerd door de overige deelnemers met het gepresenteerde plan. Ook van de Amsterdamse wethouder Egbert de Vries waren er lovende woorden. De Adriaan Van Erkgroep kreeg spontaan van verschillende aanwezigen enthousiast aanvullende expertise aangeboden.