Wethouder Egbert de Vries: De infrastructuur van Haven-Stad

mei 04, 2021

Terugblik OV Westpoort Webinar 28 april 2021

Algemeen wordt aangenomen dat succesvolle ontwikkeling van een geheel nieuwe stadswijk staat of valt met een uitstekende infrastructurele ontsluiting. Voor onze vereniging lichtte wethouder Egbert de Vries (Vervoer, Verkeer, Water, Luchtkwaliteit) toe hoe het staat met de voorbereiding voor deze infrastructuur en de financiering ervan.


Bron: Commissie Oeververbindingen Eindadvies Genereus Verbonden

Ook Egbert de Vries erkende dat de gemeente het ontwikkelaars bepaald niet gemakkelijk maakt. De hoge dichtheden welke worden nagestreefd laten weinig ruimte voor traditioneel vervoer. “Maar mensen moeten óók mobiel kunnen zijn,” benadrukte De Vries. “Op verschillende plekken in onze stad wordt er geëxperimenteerd met mobiliteitshubs, ook in de dichtbevolkte binnenstad buurten. “Wij vormen wat dat betreft een learning community,” aldus de Vries. “De ontwikkelingen gaan nu ook zo snel. Wie had 5 jaar geleden kunnen voorspellen dat er nu meer elektrische fietsen worden verkocht dan gewone? De mobiliteit van 2030 is moeilijk te voorspellen, maar dat moet niet tot paralyse leiden”, aldus een optimistische wethouder.
Maar met slimme mobiliteitshubs alleen zal Haven-Stad het niet redden. Volgens De Vries is de gemeente gecommitteerd om tijdig goed openbaar vervoer aan te bieden. Te beginnen met een snelbuslijn tussen CS en Sloterdijk. Hiervoor start de inspraak binnenkort.
Op de langere termijn zal de gemeente het metronet verder versterken. De metro-ring zal gesloten worden met een uitbreiding vanaf Sloterdijk in oostelijke richting naar het CS.
“Dat is geen gelopen race. Er ligt een aanzienlijk financieringsvraagstuk van 1,4 miljard euro. Waar naar wordt gestreefd is een gemengde financiering in een samenwerking van de gemeente met de Provincie, de Vervoersregio en het Rijk. In november aanstaande verwachten wij met de minister hierover een besluit te nemen.”
Egbert de Vries staat er zeer hoopvol in. “Voor alle betrokkenen is de winst van dit project evident. Door deze investering worden veel woningen en toegevoegde arbeidsplaatsen ontsloten”.
Dan staat er nog de brugverbinding van Westpoort naar Noord op het programma. Met die brug kan vanwege het scheepsverkeer overigens pas begonnen worden als de Passagiersterminal van de huidige plek richting de IJmond is verplaatst. De preferente plek daarvoor is nu de Coenhaven. Intussen wordt ook per bus de verbinding tussen Noord en Haven-Stad versterkt via de Coentunnel. Ook een Kabelbaan behoort nog tot de mogelijkheden.