Het standpunt van de OV Westpoort ten aanzien van de transformatie naar HavenStad

april 27, 2020

Westpoort verandert de komende jaren in hoog tempo. Met HavenStad worden de Westpoort-gebieden binnen de Ring A10 omgezet tot een duurzame en productieve stadswijk in hoge dichtheid. Met deze transformatie wordt het Amsterdam van de toekomst, met al haar eisen ten aanzien van bereikbaarheid, duurzaamheid, hoogwaardige woon-, werk- en productie-milieu concreet vormgegeven.
De Ondernemers Vereniging Westpoort heeft na een jaar van intensieve afweging, onderzoek en consultatie van leden en experts, haar steun uitgesproken voor de HavenStad visie. Onze economie verandert ingrijpend, en de vormgeving van de stad kan daarbij niet achterblijven. Nieuwe woningen zijn in onze regio dringend nodig. Zij zijn ook onmisbaar voor het functioneren van onze toekomstige stedelijke arbeidsmarkt en economie. Met versterking van de woonfunctie wordt een divers talent voor de toekomst in onze regio behouden. En het huidige Westpoort was toch al toe aan een aanzienlijke kwaliteitsimpuls. Waar Westpoort in 2014 nog werd gekroond met de titel Beste Bedrijventerrein van Nederland, tonen de vergelijkende veiligheidsstatistieken voor ons werkgebied nu een zorgelijker beeld.

In november 2019 heeft het Westpoort bestuur een positief advies over mengen van wonen en werken in Westpoort uitgebracht aan het Gemeentebestuur van Amsterdam. Daarbij werd B&W door ons geadviseerd om het tempo van de HavenStad ontwikkeling zelfs te versnellen. Immers, de transformatie is onontkoombaar en een trage ontwikkeling zou langdurige onzekerheid betekenen voor vele ondernemers en vastgoedeigenaren. Ook is een eindeloze bouwput situatie zeer onwenselijk voor de bestaande bedrijvigheid. En de primaire reden – het schrijnende woningtekort – rechtvaardigt natuurlijk op zich voortvarende actie. De Gemeente volgt dit advies op, dat bevestigd werd door onafhankelijk advies van het internationale bureau Urban Land Institute (ULI). Lees hier het volledige UlI Rapport. Intussen heeft B&W van Amsterdam daadwerkelijk opdracht gegeven tot studies voor versnelling. Het bestuur van de OV Westpoort overlegt intensief met de Amsterdamse bestuurders en ambtenaren over proces en vormgeving hiervan. En niet te vergeten: over het belang van onze verenigingsleden binnen deze ontwikkeling.

Wat HavenStad uniek zal maken is haar enorme omvang. Immers, Westpoort is het grootste aaneengesloten werkgebied van Nederland. Met een transformatie op deze schaal komen natuurlijk ook de praktische uitwerkingsvraagstukken. Dat wonen en werken efficiënt en aantrekkelijk kunnen worden gecombineerd, is eerder aangetoond. Overal in Nederland en in West-Europa wordt afscheid genomen van gespecialiseerde werkgebieden, die niet meer van deze tijd geacht worden. Van die ervaringen kunnen wij leren. Toch zal er geen gebrek zijn aan stedenbouwkundige puzzels.

Hoe zorgen wij ervoor dat de woonfunctie tot grotere sociale controle en veiligheid leidt? Hoe bereiken wij een beter verblijfsklimaat in de openbare ruimte. Hoe wordt HavenStad infrastructureel ontsloten om de bereikbaarheid voor burgers en bedrijfsleven optimaal te houden. Hoe wordt dit onderdeel van het streven om duurzame oplossingen aan te dragen voor files, verkeerscongestie en milieu? Hoe geven wij deze nieuwe stadswijk vorm in een tijdperk waarin zeer hoge eisen gesteld worden aan de zorg om het klimaat? Kortom: hoe zal onze “Stad van de Toekomst” eruitzien?
Nabij het Sloterdijk trein/metrostation zijn de eerste concrete sporen van verandering al zichtbaar. Hier zal een aantal architectonisch zeer tot de verbeelding sprekende appartementsgebouwen verrijzen.
Als HavenStad over enige tijd af is, zullen wij terugkijken op een van de grootste stadsvernieuwingsoperaties ooit. De solide basis voor een geslaagde transformatie wordt nu gelegd. Vanzelfsprekend zal de Ondernemers Vereniging Westpoort er nauw bij betrokken blijven.
Wij vinden dat passen bij onze opdracht van belangenbehartiging. Het betreft hier immers een groot collectief belang. Daarbij zal de input van onze leden met hun praktische kennis op allerlei gebied ons tot grote steun zijn.