Happenings & outings

Happenings & Outings
Een verscheidenheid van happenings & outings geven extra spice en vitaliteit aan de leden die naast zakelijke activiteiten en commitments toch kans zien om tijd vrij te maken om deel te nemen. Hierbij een overzicht van special events:

  • nieuwjaarsreceptie; gezellig bij elkaar zijn en een moment om nieuwe afspraken te maken
  • in gesprek met gasten zoals Arthur van Dijk, Femke Halsema, Mark Rutte, Ferdinand Grapperhaus, Frank Paauw, Johan Remkes
  • jaarlijkse Lagerhuisdebat met lokale, provinciale & nationale politieke leiders van het CDA, D66, FVD, GroenLinks, PvdA, SP, VVD
  • theater/concert bezoek: goed voor de geest en ontspanning
  • op bezoek bij sterren kok c.q. culinair genieten
  • stadswandeling met oog voor architectuur en cultuur

Invitaties & uitnodigingen
Onze vereniging ontvangt een veelvoud van invitaties en uitnodigingen. Sommige hebben een feestelijk karakter zoals het deelnemen aan de opening van een nieuw kantoor of een nieuwe vestiging hier in Westpoort of elders. Sommige hebben tot doel om te mogen horen wat de ontwikkelingen zijn of om samenwerking te versterken en komen van:

  • instellingen zoals AEB, INK, KvK, NCD, universiteiten;
  • de gemeente, provincie, overheid;
  • andere instellingen & ondernemersverenigingen.

Leden die zich beschikbaar willen stellen voor ook dit vaak interessante aspect van de vereniging kunnen dit kenbaar maken bij het bureau van de vereniging.