Grote verbetering Australiehavenweg

januari 29, 2021

De gemeente heeft het definitieve conceptontwerp gepresenteerd voor een stevige upgrading van de Australiehavenweg. Deze weg, die onder meer de detailhandel cluster in Sloterdijk III bedient, bleek in toenemende mate niet meer optimaal aan te sluiten aan de omgeving. In de omgeving van de detailhandel cluster is bovendien nog niet alle grond uitgegeven. Verwacht wordt dat met de toekomstige ontwikkelingen in Westpoort, méér trekkers in de detailhandel zich hier zullen vestigen.

De aanpassingen welke nu doorgevoerd worden zullen de omgeving van Sierenborg verkeerskundig aanzienlijk ontlasten. Maar ook zal de openbare ruimte langs de weg een behoorlijke facelift ondergaan en veel aantrekkelijker worden als verblijfsruimte. Vooral valt aan het ontwerp op dat er veel meer groen wordt aangebracht.

Marcella den Otter, assistent-projectleider van de gemeente voor Sloterdijk III, legt uit: “Eind vorig jaar hebben we een bijeenkomst georganiseerd over het ontwerp van de herinrichting van de Australiehavenweg voor bedrijven die rondom deze weg zitten. De opkomst was niet groot, maar de aanwezigen waren wel positief over het ontwerp. Binnenkort geven we een terugkoppeling van de bijeenkomst aan het stadsdeelbestuur. Rond de zomer willen we gaan uitvoeren, maar mogelijk wordt dit deels nog iets naar voren getrokken. Over de uitvoeringsperiode wordt nog apart gecommuniceerd met de omliggende ondernemers.”