Gemeenteraadsverkiezingen 2022

september 14, 2021

De gemeenteraadsverkiezingen 2022 zijn in aantocht. Het gezamenlijke georganiseerde bedrijfsleven heeft, met inbreng van de Ondernemers Vereniging Westpoort een manifest opgesteld dat binnenkort aan de Amsterdamse partijen wordt gepresenteerd. Wij zullen u daarover berichten.

Intussen werken de politieke partijen hard aan hun programma’s.

Wij belichten daar steeds delen van met betrekking tot de Amsterdamse economie. Als eerste de VVD.

De VVD heeft als eerste grote politieke partij haar concept verkiezingsprogramma gepresenteerd, met enkele voorstellen voor Westpoort/Havengebied/Havenstad

Behoud (maak)industrie en nijverheid. Naast de banen van de toekomst, veelal in digitale en technische sectoren, is ook de maakindustrie voor Amsterdam onontbeerlijk. De coronacrisis heeft laten zien dat de economie niet te veel van één sector afhankelijk moet zijn. De maakindustrie behelst meer dan vervuilende en ouderwetse industrie. Er vallen ook maritieme bedrijven of bierbrouwerijen onder. Dit soort bedrijven draagt bij aan de diversiteit, het karakter van de stad en levert banen voor praktisch opgeleiden. Niet iedereen werkt voor een start-up of op de Zuidas. Fysieke ruimte, die momenteel zwaar onder druk staat, is een voorwaarde voor de ontwikkeling van dit soort bedrijven. Een goed voorbeeld hiervan is de Amsterdamse haven. De scheepsreparatiewerf biedt bijvoorbeeld honderd banen, maar het wil de gemeente maar niet lukken de benodigde ruimte veilig te stellen. Niet alles kan worden opgeofferd voor woningbouw. Daarnaast biedt de haven kansen om Amsterdam een grote speler te maken in de energietransitie, die de gemeente nu op te kleine schaal aanpakt. De VVD wil dat actief met maak-bedrijven wordt samengewerkt om de positie van deze bedrijven in de circulaire economie te versterken.

VVD conceptverkiezingsprogramma 2022-2026