Excursie Haven-Stad

april 21, 2022

Op uitnodiging van het Programmabureau Haven-Stad stond onze netwerkbijeenkomst van maart in het teken van de aanstaande stedelijke transformatie in de Sloterdijken. Programmadirecteur Lubbert Hakvoort en stedenbouwkundige Arjan Klok namen ons mee in de plannen. Het is een verhaal van grote getallen en lange adem. Onze ondernemersvereniging onderschrijft dat de toekomstbestendigheid van onze stad gebaat is bij een heldere visie. Daarin moeten lastige vraagstukken van de verdeling van de schaarse ruimte in goed en openhartig overleg tussen alle belanghebbenden tot een goed eind gebracht worden. Hieronder het beeldverslag van een memorabele tour.