Een kennismaking met het Jongerenpunt Nieuw West

december 22, 2021

Sleutelorganisatie in een complexe arbeidsmarkt

Als er één aspect van de maatschappij radicaal veranderd is onder invloed van de Coronacrisis, dan is dat wel de arbeidsmarkt. En plots staan veel ondernemers nu voor de vraag, waar personeel vandaan te halen om aan de sterk aangetrokken behoefte van de markt te kunnen voldoen. Voor hooggekwalificeerde jongeren, maar ook starters, voor zij-instromers en langdurig werklozen, biedt dat grote mogelijkheden bij hun intrede in het arbeidsproces. Dat zal niet zomaar gaan, weten deskundigen. Dat vraagt overzicht, begeleiding en geduld.

Stevig aan het front van deze arbeidsmarkt in Stadsdeel Nieuw West staat Khalid Taoufik. Khalid heeft de leiding over de Jongerenpunten Nieuw West en is daarmee verantwoordelijk voor de aanpak van de omvangrijke jeugdwerkloosheid in dit stadsdeel.

Wat is het Jongerenpunt?

In ieder stadsdeel heeft de gemeente Amsterdam een Jongerenpunt. In totaal zijn er zeven Jongerenpunten. Wij ondersteunen jongeren tussen de 16 en 27 jaar op verschillende leefgebieden, zoals: werk, opleiding, inkomen en geldproblemen.

Wat maakt jullie aanpak zo bijzonder?

Het Jongerenpunt werkt multidisciplinair en integraal. Hierdoor werken wij intensief samen met schuldhulpverlening, jobcoaches en jongerenwerkers. Wij vinden het belangrijk dat alle jongeren met een hulpvraag zich bij ons melden daarom is onze dienstverlening laagdrempelig en bieden wij ondersteuning op maat. Door onze werkwijze en de intensieve samenwerking met netwerkpartners en werkgevers hebben wij in 2021meer dan vijfduizend jongeren geholpen aan een baan of opleiding.

Het Jongerenpunt heeft een eigen JobCenter

Bij het JobCenter leren wij jongeren hoe ze moeten solliciteren.  De trainingen die wij bieden zijn: effectief solliciteren, modern solliciteren en arbeidsmarktoriëntatie.  Na het afronden van deze trainingen zijn de jongeren voorzien van een goed cv, een motivatiebrief en een videosollicitatie.

Videosollicitatie

Jongeren krijgen door het maken van een videosollicitatie de kans om zichzelf optimaal te profileren als een ideale kandidaat voor de gewenste functie. De videosollicitatie is geheel kosteloos en wordt verzorgd door een expert op het gebied van het maken en monteren van video’s.

Naast de videosollicitatie geven wij de werkgevers ook de kans om een videovacature op te nemen. Jongeren reageren beter op vacatures als deze doormiddel van een video worden belicht. Dit faciliteren wij daarom ook.

Voordeel voor de werkgevers

Door deze aanpak stomen wij de jongeren klaar om de volgende stap te zetten op zowel op professioneel als op persoonlijk vlak. Werkgevers die met ons samenwerken ervaren dit als positief.

Daarnaast organiseert het Jongerenpunt maandelijks matchingsbijeenkomsten om de jongeren en de werkgevers op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te brengen.

WSP

Binnen het Jongerenpunt werken wij intensief samen met het Werkgeversservicepunt (WSP). Het WSP levert vacatures waar wij jongeren op kunnen aanmelden.

Regelingen en subsidies

Het Jongerenpunt biedt werkgevers verschillende regelingen aan om onze jongeren in dienst te nemen. Denk hierbij aan een proefplaatsing, loonkostensubsidie of andere financiële voordelen.

Het Jongerenpunt heeft namelijk ook te maken met jongeren die een medische beperking hebben en minder snel een kans krijgen bij een werkgever. Voor deze jongeren bieden wij een Jobcoach aan. Job coaching bestaat uit begeleiding naar werk, begeleiding op de werkvloer en nazorg.