Dinsdag 11 december: Algemene Leden Vergadering

november 08, 2018

shutterstock_358977299-min

Kom a.s. 11 december deelnemen aan de ALV; locatie Truckland   
Volgende maand, op dinsdag 11 december, vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van onze verenging plaats. De ALV is het belangrijkste orgaan van onze vereniging. De ALV beslist in de vergadering over toetreding van nieuwe bestuurders, oordeelt over het verslag van de financiën, contributie, de begroting, en het beleid. Uw deelname is daarom voor ons als bestuur van groot belang; hoe groter de opkomst des te beter het mandaat van het bestuur en daarmee de slagkracht van de vereniging. Voor en door de leden is het credo immers. Kom dus deelnemen!
    

Het programma is als volgt:
– opening, terugblik 2018 en -vooruitzicht 2019
– financiële resultaten 2018, contributievoorstel 2019, begroting 2019
– verslag kascommissie en decharge advies aan de ALV
– decharge door de ALV
– (her)verkiezing kascommissie door de ALV
– (her)verkiezing bestuursleden door de ALV
– rondvraag, dankwoord & sluiting        

Noteer 11-12 in je agenda en meld je aan bij Merwin Feitsma: merwin@mendeleo.nl/ 06-55877415