Dinsdag 10 december: Algemene Leden Vergadering bij Dell

november 07, 2019

Op dinsdag 10 december 2019 worden we ontvangen c.q. zijn we te gast bij Fred Jaspers. Zijn gastheerschap voor
leden en genodigden zal plaatsvinden in het Dell gebouw hier op de Transformatorweg 38-72 te Westpoort.

Het programma ziet er als volgt uit:  
16.45 uur        Ontvangst (alleen voor leden)
17.00 uur      Opening ALV: Philip Larsen (Voorzitter)
                      – terugblik en vooruitzicht: Philip Larsen 
                      – financiële resultaten 2019: Willem Edens (Penningmeester)
                   
   – voorstel contributie 2020: Willem Edens
                     
 
– voorstel begroting 2020: Willem Edens
                      – verslag kascommissie: kascommissie
                      – (her)verkiezing kascommissie: leden
                      – (her)verkiezing bestuursleden: leden
17.45 uur      Rondvraag & sluiting ALV: Philip Larsen
18.00 uur      Ontvangst (deelname genodigden)
18.10 uur         – wat doet Dell: Fred Jaspers
                      – toast op de komende Kerst & 2020
                      – zakelijk netwerken in sfeervolle ambiance
19 15 uur      Dankwoord

Belangrijk:   – je bedrijfsbuurman/zakelijke vrienden c.q. kandidaat-leden zijn voor de Dell ontvangst van harte welkom
         – vooraf aanmelden bij Ans van Heiningen: mail: a.vanheiningen@outlook.com of bel 06-12160019
         – meer informatie over onze sponsor vindt u op: www.dell.nl