Dienstverlening

Samen Sterker
De Ondernemersvereniging Westpoort is een vereniging van en voor lokale ondernemers op basis van ‘Samen Sterker’. Het zijn de directeuren, ceo’s, executives, leidinggevenden en vestigingsmanagers die op persoonlijke titel lid zijn van de Ondernemersvereniging Westpoort

Dienstverlening Onderzoek
Na ledenonderzoek bleek dat een veelvoud van leden geïnteresseerd zijn in:

 • advies
 • belangenbehartiging
 • bulk inkoop
 • BtoB marketing

Advies
Adviesverlening is een dagelijkse activiteit van het bureau van de vereniging. Met zoveel kennis en ervaring in de vereniging is het vanzelfsprekend dat leden elkaar onderling adviseren en helpen. Daarnaast onderhoudt de vereniging een veelvoud van contacten met kennis instellingen, overheid en professionele organisaties. Voor raadgeving: bel 06-26524242.

Belangenbehartiging
U kunt terecht bij het bureau van de vereniging. Eén van de primaire doelstellingen van de vereniging is gezamenlijk aandacht te geven aan belangenbehartiging richting de overheid c.q. de gemeente, provincie en het Rijk. Onderwerpen van belang zijn o.a.:

 • bestemmingplannen
 • gebiedsmarketing
 • milieu
 • veiligheid
 • voorzieningen

Waar nodig wordt door het bureau ook gebruik gemaakt van externe professionele ondersteuning om zorg te dragen dat de vereniging met kennis van zaken zich inzet voor leden, medewerkers, het Westpoort gebied en voor de medeverantwoordelijkheid die we dragen voor werkgelegenheid, economie en welvaart. Voor belangenbehartiging: bel 06-12662511.

Bulk Inkoop
T.a.v. bulk inkoop heeft de vereniging ingezet:

 • met 4 collectieve diensten van start te gaan: beveiliging, energie, telecom & verzekeringen.
 • deze t.z.t. uit te breiden met afval, HR/inleen, leasing en lokaal vervoer
 • Westpoort Amsterdam Parkmanagement BV op te richten om collectieve ledendiensten

in samenwerking met toonaangevende dienstverleners verantwoord mogelijk te maken.
Geïnteresseerd?: bel 06-24718364.

BtoB Marketing
Op het vlak van BtoB marketing is het mogelijk dat leden hun diensten kenbaar maken op de website van de vereniging. Geïnteresseerd?: bel 06-26524242.