Updates van de Veiligheidstafel

april 21, 2022

Inspraak nieuw horecabeleid Amsterdam

Er komt nieuw horecabeleid voor de hele stad: het nieuwe stedelijk Beleidskader horeca en terrassen. U kunt van 16 maart tot en met 11 mei 2022 uw mening geven over het nieuwe beleidskader.

 

Webinar gemeente op 19 april

Op dinsdag 19 april organiseert de gemeente een digitaal webinar, waar de uitgangspunten van het nieuwe beleid worden toegelicht. Via de chat kunt u vragen stellen. Iedereen is welkom.

 

Onlinebijeenkomst Koninklijke Horeca Nederland op 20 april

Ook organiseert Koninklijke Horeca Nederland afdeling Amsterdam speciaal voor horecaondernemers op woensdag 20 april een digitale bijeenkomst over het nieuwe stedelijk beleidskader horeca en terrassen. De gemeente Amsterdam is ook aanwezig om toelichting te geven

 

Aanmelden voor 19 en/of 20 april kan via deze site.

Op deze pagina kunt u ook het concept stedelijk Beleidskader horeca en terrassen inzien.

https://www.amsterdam.nl/ondernemen/horeca/inspraak-nieuw-stedelijk-beleidskader/?reload=true

 

De gemeentelijke Ondermijningsbrigade op pad

 Een multidisciplinaire opzetten omdat je vermoedt dat er sprake is van ondermijnende criminaliteit. Dan schakel je de Ondermijningsbrigade in. Lees hier het verslag van een controle van het Regionale Informatie en Expertise Centrum Amsterdam-Amstelland (RIEC AA)

https://riecaa.nl/2928/

 

Strijd tegen Internationale drugssmokkel

De Rijksoverheid doet dit jaar extra investeringen in strijd tegen internationale drugssmokkel. Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt dit jaar€ 1,5 miljoen beschikbaar voor maatregelen tegen drugssmokkel In het Noordzeekanaalgebied met havens in de regio Amsterdam – IJmuiden.

Het gaat nu om eenmalige investeringen die onder meer nodig zijn voor nieuwe technieken, zoals in de beveiligingssystemen met betere camera’s en slimmer controleren bij toegang voor terreinen met bijvoorbeeld een irisscan, stemherkenning en/of gezichtsscan, die komende jaren gebruikt kunnen worden. Ook wordt er geïnvesteerd in het vergroten van bewustzijn bij medewerkers in de transportwereld op risico’s van ondermijnende praktijken, zoals het herkennen en melden als ze benaderd worden door criminelen. De incidentele middelen dit jaar zijn daarmee voorbereidend op het brede plan met structurele middelen waaraan met partners nog wordt gewerkt. Meer informatie hier: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/03/15/extra-investeringen-in-strijd-tegen-internationale-drugssmokkel

 

Samen criminaliteit bestrijden, uw mening is belangrijk

De overheid en het bedrijfsleven werken samen in de aanpak van criminaliteit tegen het bedrijfsleven. Vindt u de aanpak van criminaliteit in relatie tot uw onderneming van belang? Vul dan de vragenlijst in en geef aan welke onderwerpen volgens u aangepakt moeten worden.

Dit is de link naar de vragenlijst: https://samencriminaliteitbestrijden.questionpro.com

 

Kijktip: Havenveiligheid, cyberincidenten en de situatie in Rusland en Oekraïne

 (Met dank aan ons OV Westpoort verenigingslid Port Security Center)

 De cyberdreiging is aanzienlijk toegenomen door het Rusland-Oekraïne conflict en de daarop door verschillende landen en bedrijven genomen sancties. Begin februari was een aantal olieterminals in Europa nog slachtoffer van cyberincidenten.

Op dit moment zijn de cyberaanvallen vooral gericht op doelwitten binnen Oekraïne en Rusland. Dit kan echter veranderen als de focus van Rusland verschuift. Zowel grote multinationals als MKB-bedrijven (zonder eigen IT-afdeling) zien een verhoogde activiteit, dus de cyberdreiging is reëel. Zo heeft de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) ontdekt dat Russische spionnen Nederlandse routers hebben gehackt.

 

Op woensdag 23 februari organiseerde FERM het webinar: ‘Digitale weerbaarheid in het Rotterdams havengebied; een wederzijdse verantwoordelijkheid’.

De deelnemers werden meegenomen langs de recente hacks waar een aantal Europese havens de afgelopen periode mee is geconfronteerd. Cybersecurity-expert Don Eijndhoven ging in op de huidige digitale geopolitiek en cybersecurity, inclusief een waardevolle geschiedenisles over Rusland – sinds 23 februari nog actueler geworden. Vervolgens vertelden de publieke autoriteiten wat zij doen op het gebied van digitale weerbaarheid in het Rotterdams havengebied. Ook werd toegelicht wat uw bedrijf zélf kan doen om digitaal weerbaarder te worden.

 

Het webinar is online terug te kijken

Let op: spoel voor de daadwerkelijke start door naar 13m45s!