Contact

Contact
Het bureau van de Ondernemersvereniging Westpoort is in Westpoort gevestigd.
Het kantoor ligt op wandelafstand van het Metrostation en het Sloterdijkstation en centraal gelegen t.a.v. de ondernemingen die hier in Westpoort gevestigd zijn

De contactgegevens zijn als volgt:

t.a.v. de directeur
Ondernemersvereniging Westpoort

Einstein-gebouw, Kabelweg 21
1014 BA Amsterdam
06 – 26524242
secretariaat@westpoortondernemers.nl

Het lidmaatschap
Het lidmaatschap van de Ondernemersvereniging Westpoort heeft veel te bieden. Het geeft toegang tot de Westpoort ondernemerswereld en de uitdaging om Westpoort (mede) vorm te geven.

DĂ© vereniging voor Westpoort ondernemers
De vereniging is opgericht door Westpoort ondernemers met als platform ‘Samen Sterker’ en vertegenwoordigt Westpoort bedrijven en hun werknemers.

De kern van Samen Sterker
Elkaar leren kennen, het delen van ervaringen, een beroep doen op elkaars expertise en elkaar ondersteunen waar opportuun, vormen de kern en zijn de echte ‘voordelen’ van het lidmaatschap.

Het overlegorgaan
De vereniging is een overlegorgaan waarin directeuren/ceo’s/professionals/vestigingsmanagers hun stem kunnen laten horen t.a.v.:

 • de strategie van de vereniging
 • plannen voor verbetering en vernieuwing
 • dienstenpakket voor leden zoals bulk inkoop
 • voorzieningen voor onze Westpoort medewerkers zoals lokaal openbaar vervoer
 • belangenbehartiging richting de overheid en andere instellingen
 • de economische bron ‘Westpoort als Werkstad” en regio ‘vrijhaven’
 • de Amsterdam Economic Board met als doelstelling in de top 5 van Europa

Het netwerk
Directeuren delen kennis en ervaring en vormen samen een invloedrijk netwerk. Het netwerk wordt verder versterkt door een veelvoud van contacten, deels op bestuursniveau, met andere organisaties waaronder MKB en VNO-NCW.

De lobby
De vereniging behartigt belangen van de Westpoort ondernemers en hun werknemers bij de overheid, politiek, politie, kennisinstellingen en ondernemersorganisaties. En ja, waar nodig, laten we ons ‘namens de leden’ nadrukkelijk horen in Amsterdam, Haarlem en Den Haag.

De serviceverlener
De vereniging biedt diensten aan zoals:

 • advies t.a.v. individuele vraagstukken
 • belangenbehartiging
 • collectieve inkoop van bemanning, beveiliging, energie, leasing, telecom & verzekering
 • databank van onderzoek en publicaties
 • de nieuwsbrief met informatie over ontwikkelingen en vorderingen

De ontmoetingsplaats
Leden hebben toegang tot het bureau, de ALV en de vele ledenbijeenkomsten die jaarlijks gehouden worden. Het bureau is:

 • gevestigd in het Einstein-gebouw, Kabelweg 21 in Amsterdam-Westpoort
 • open op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur