Column: De Groene Business Case

mei 03, 2021

Verduurzamen centraal binnen het waardenetwerk: Waarom verduurzamen nu nog langzaam gaat, maar straks essentieel is 

Aangeboden door Tim Muller
Socialinnovations

De belofte van Shell om te opereren in lijn met de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs werd door de accountant van EY met een vraagteken beantwoord. Plaats delict was punt 7 van de controleverklaring in het jaarverslag van Shell. Dat de accountant weigerde te tekenen geeft stof tot nadenken. Veel bedrijven moeten nog stappen maken op het gebied van duurzaamheid. Waarom is dat toch, in dit toch zeer innovatieve kikkerlandje? Het antwoord is te vinden in het waardenetwerk van bedrijven.

Het waardenetwerk van een bedrijf is de context waarbinnen een bedrijf de behoeften van klanten identificeert en daarop reageert, problemen oplost, input inkoopt, reageert op concurrenten en winst nastreeft. Dit concept geeft antwoord op de vraag waarom veel goed geleide en uitstekend aangeschreven bedrijven uiteindelijk omvallen. Bedrijven met goed management en uitstekende resources voor innovatie.

Het begint bij disruptieve technologie: innovaties die leiden tot slechtere prestaties op de korte termijn (door kosten, de grootte van de nichemarkt of onbekende kennisdomeinen), maar op de lange termijn de markt compleet overnemen. Daar tegenover staat behouden technologie: verbeterde versies van hetzelfde product. Winstgevend op de korte termijn, maar desastreus op de lange termijn. De input vanuit het waarde netwerk is vaak gefocust is op behouden technologie, en niet op disruptieve technologie.

Hetzelfde zien we nu gebeuren met verduurzamen. Verduurzamen is in veel opzichten een van de meest ingrijpende disruptieve technologieën ooit. Volgens de waardenetwerken van veel bedrijven lijkt verduurzamen nu ingrijpend, kostbaar, ingewikkeld en zinloos. Maar ook het waardenetwerk gaat verduurzamen en circulair ondernemen straks essentieel vinden. En daar moeten zij op voorbereid zijn.

Er zijn enkele grote spelers die deze voorbereidingen inmiddels hebben omarmd. Zo is in het FD te lezen dat ASML, Philips en DSM zich voorbereiden op een circulaire economie. Binnen Amsterdam Westpoort zijn verschillende disruptieve technologieën en duurzaamheidsintiatieven te zien vanuit Croonwolter&dros, Renewi en bouw- en aannemingsmaatschappij Derksen en Singerling. Deze bedrijven anticiperen op veranderingen in hun waardenetwerk, zelfs als deze zich nog niet in volle hoedanigheid hebben vertoond. En plukken daar nu al de economische vruchten van.

Voor bedrijven binnen Amsterdam Westpoort willen wij hetzelfde doen. Wij willen hun voorbereiden op veranderingen binnen hun waardenetwerk op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. De eerste stap hierin is elkaar ontmoeten, ideeën uitwisselen, oplossingen implementeren en duurzame innovatie stimuleren. Dat doen we met de Duurzaamheidstafel. Aan deze tafel geven we vorm aan ideeën en acties die leiden tot een toekomstbestendig Amsterdam Westpoort. Met een duurzaam waardenetwerk.

Reageren? secretariaat@westpoortondernemers.nl