Bijeenkomsten

Informele ledenborrel

Donderdag 26 augustus 2021

Tijd:              17.00 tot 19.00 uur
Locatie:        Café & Restaurant Wissenkerke
Adres:           Barajasweg 20

De zomervakanties lopen ten einde en met de traditionele augustusborrel starten wij het najaarsprogramma van ons Westpoort ondernemersnetwerk weer ‘live’ op. U bent allen van harte welkom op het fraaie terras van Caf√© & Restaurant Wissenkerke voor een drankje en een hapje.

Onderwerp van informele discussie op deze borrel zal zijn het recente IPCC-rapport van de Verenigde Naties over de stand van zaken met betrekking tot klimaatverandering. Graag horen wij uw oordeel over de impact die dit rapport volgens u op onze omgeving kan hebben. Bij de kringdiscussie over dit onderwerp zullen onder meer aanwezig zijn:

Juliane K√ľrschner, gemeentelijk co√∂rdinator van de Regionale Energiestrategie Amsterdam (RES). In de RES wordt beschreven¬†hoe en waar wij als energieregio duurzame elektriciteit (zon en wind) willen opwekken, en hoe onze regio de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk maakt, evenals de opslag en infrastructuur voor energie en warmte.

De Zero Waste Foundation, de wereldwijde gemeenschap die bedrijven en organisaties de weg wijst naar een circulaire economie en een zero spillage bedrijfsvoering.

LaBGreen De Bretten Projectteam, dat werkt aan de toekomst en kwaliteit van De Bretten, de groene parel in Sloterdijk West, tussen de Haarlemmerpoort en Halfweg. Het gebied dat aan ons Westpoort werkgebied grenst is de laatste stadswildernis die Amsterdam kent.

De informele kringdiscussie zal onder leiding staan van Jaap Reijntjes, voorzitter van de Tafel Duurzaamheid van onze Westpoort Ondernemersvereniging, en directeur Business Development BU Energy bij Croonwolter&dros B.V.


September bijeenkomst

Op 30 september aanstaande zijn wij welkom bij de goede vrienden van KPMG-Meijburg. Zij verzorgen dan voor ons de terugblik op Prinsjesdag 2021. Daarbij zal worden ingezoomd op de mogelijke effecten voor het fiscale klimaat van ondernemend Nederland. Reserveer alvast deze datum in de agenda. Nader bericht hierover kunt u spoedig tegemoetzien.