Bijeenkomst 26 augustus IPCC-Klimaatrapport Verenigde Naties

augustus 26, 2021

Onderwerp van informele discussie op deze borrel zal zijn het recente IPCC-rapport van de Verenigde Naties over de stand van zaken met betrekking tot klimaatverandering. Graag horen wij uw oordeel over de impact die dit rapport volgens u op onze omgeving kan hebben. Bij de kringdiscussie over dit onderwerp zullen onder meer aanwezig zijn:

Juliane K√ľrschner, gemeentelijk co√∂rdinator van de Regionale Energiestrategie Amsterdam (RES). In de RES wordt beschreven¬†hoe en waar wij als energieregio duurzame elektriciteit (zon en wind) willen opwekken, en hoe onze regio de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk maakt, evenals de opslag en infrastructuur voor energie en warmte.

De Zero Waste Foundation, de wereldwijde gemeenschap die bedrijven en organisaties de weg wijst naar een circulaire economie en een zero spillage bedrijfsvoering.

LaBGreen De Bretten Projectteam, dat werkt aan de toekomst en kwaliteit van De Bretten, de groene parel in Sloterdijk West, tussen de Haarlemmerpoort en Halfweg. Het gebied dat aan ons Westpoort werkgebied grenst is de laatste stadswildernis die Amsterdam kent. 

De informele kringdiscussie zal onder leiding staan van Jaap Reijntjes, voorzitter van de Tafel Duurzaamheid van onze Westpoort Ondernemersvereniging, en directeur Business Development BU Energy bij Croonwolter&dros B.V.

Donderdag 26 augustus 2021
Tijd:              17.00 tot 19.00 uur

Locatie:        Café & Restaurant Wissenkerke

Adres:           Barajasweg 20