Bezoek van burgemeester Femke Halsema

juni 07, 2021

Voor velen was het op 19 mei een eerste persoonlijke kennismaking met de burgemeester. Het was dus een beetje behelpen met de online meeting. Maar niet minder geanimeerd wast dit eerste bezoek van burgemeester Femke Halsema aan het bedrijfsleven van Westpoort en Nieuw-West. Halsema’s bezoek was niet slechts een courtesy-call. Partijen waren er nadrukkelijk op uit om óók concreet zaken te doen en afspraken te maken.

Femke Halsema presenteerde, vergezeld van de wethouders Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken) en Victor Everhart (Economische Zaken), het ambitieuze Masterplan voor Nieuw-West. En het bedrijfsleven beantwoordde dat met drie concrete voorstellen over hoe zij hun zakelijke praktijk kunnen verbinden aan het economische en maatschappelijke welzijn van de Nieuw-West gemeenschap.

Maar eerst presenteerde Stadsdeelvoorzitter Emre Unver zijn stadsdeel. Nieuw-West is gerekend naar inwoners (140.000) het grootste stadsdeel van de stad. De urgentie voor een Masterplan is groot, om de economische en maatschappelijke kansen voor de mensen aanzienlijk te versterken. Vooral de jongeren van Nieuw-West, vaak hooggeschoold en ambitieus, zijn zeer gemotiveerd om mee te groeien in de kansen die de stad biedt. Op de arbeidsmarkt of in het ondernemerschap.

Femke Halsema was blij verrast met de opkomst. Dat zei haar veel over de betrokkenheid bij het onderwerp. Voor Halsema moet het Masterplan vooral een intensieve samenwerking worden.

Vanuit het Rijk zijn 16 gebieden in Nederland geselecteerd waar sprake is van meervoudige problematiek op het gebied van jeugd, onderwijs, werk, armoede, inclusie, veiligheid, ondermijning, wonen en gezondheid. Nieuw-West is één van die gebieden. Met dit Masterplan Nieuw-West wordt aan deze vraagstukken het hoofd geboden. Het moet vooral een aanpak zijn van samenwerking die met partners wordt ontwikkeld boven op de huidige programma’s van het stadsdeel Nieuw West. De gemeente gaat een lang commitment aan, zei Halsema, met de looptijd van 20 jaar om structureel de leefbaarheid te verbeteren. “Het bruist in Nieuw-West van jongeren met hoge ambities, en dat willen wij maximaal benutten”, aldus de burgemeester.

Aansluitend presenteerden drie leden van de Ondernemersvereniging Westpoort hun visie op de wijze waarop het bedrijfsleven haar skills kan verbinden aan dit Masterplan.

Juliette Willemse, CEO van The Student Experience, gaf aan dat hun innovatieve full-service concept van duurzame huisvesting voor studenten van alle achtergronden óók benut wordt als platform voor nieuw talent. Hun diensten en faciliteiten voor community building kunnen via het Masterplan beschikbaar gesteld worden voor de lokale gemeenschap. The Student Experience kent de studentendoelgroep erg goed en staat klaar voor het werken aan verbinding.

Harrie Doebe, ontwikkelmanager bij Adriaan van Erk Ontwikkeling B.V., staat in de startblokken om als eerste commerciële partij een blok in Haven-Stad, Amsterdams toekomstige nieuwe woon/werkwijk, te ontwikkelen. Voor dit project – de Pionier – en trouwens voor de gehele ontwikkeling van Haven-Stad zijn veel arbeidskrachten en expertise nodig. De Adriaan van Erkgroep streeft naar een ongedeelde wijk, gericht op, ontmoeten, netwerken en bevorderen van gemeenschapszin. En wil graag reeds in deze fase samenwerking aangaan, voor ontwikkeling van lokaal talent en lokale organisaties

Eef Idema, regiodirecteur Industrie van Croonwolter&dros, deed een dringende oproep aan jongeren vooral open te staan voor een carrière-switch naar techniek. “Wij zitten midden in de overgang van vervuilende naar groene en duurzame energie. Deze maatschappelijke opgave kost veel geld en kennis,” gaf Idema aan. De opdracht is enorm: Er is Netverzwaring en Netbetrouwbaarheid gewenst. De vraag is hoe wij als gemeenschap aan alle vakmensen komen. Croonwolter&dros garandeert werk aan een uitdagende klus. En wil die uitdaging graag delen met de Nieuw-West gemeenschap.

Marcel La Rose, voorzitter van de Westpoort Ondernemersvereniging, bevestigde dat de vereniging naar beste vermogen partner zal zijn in het Masterplan. Aandacht vroeg hij voor de grote spin-off die Haven-Stad kan hebben voor Nieuw West. Hij moedigde de gemeente aan eraan te werken dat de bewoners van Nieuw-West Haven-Stad accepteren als hún wijk van de toekomst. Waar ze aan meewerken en wat zij koesteren. Hun stip op de horizon waar ze zelf eens zullen wonen en zullen werken.

 

Voor het vormgeven van het Masterplan is een brede maatschappelijke Alliantie van start gegaan onder leiding van burgemeester Halsema. Deze Alliantie bestaat uit bestuurders, afgevaardigden van het Rijk, de politie, onderwijs, woningcorporaties, de ondernemersvereniging, bewoners etc. De eerste stappen voor het Masterplan worden voorbereid in doorbraakteams. In deze teams zitten leden van de brede maatschappelijke alliantie, aangevuld met professionals uit Nieuw-West. Doorbraakteam 4 houdt zich bezig met werk en economie. De opgave van dit doorbraakteam is verdeeld in de volgende thema’s: 
- Economie: het versterken van de lokale economie
- Werk: matchen van bewoners, in het bijzonder jongeren, op werk
- Bestaanszekerheid: het bieden van toekomstperspectief