Beveiliging

 
Beveiliging
Het vernieuwde, collectieve concept ‘Westpoort Beveiliging’ is gericht op de preventieve beveiliging van Westpoort bedrijfspanden en hun directe omgeving. Uitganspunt is:

 • een op maat geschreven beveiligingsplan voor ieder bedrijf dat deelneemt
 • een goede mix gemaakt wordt van de verschillende bouwkundige, elektronische en
 • organisatorische beveiligingsmogelijkheden c.q. oplossingen
 • dat de ondernemer 24/7 ondersteund wordt door de Westpoort Beveiliging Parkmanager.

Initiatief
Westpoort Beveiliging is een Westpoort ondernemers bulkinkoop initiatief. Doelstelling is krachten te bundelen en collectieve diensten efficiënter en goedkoper te organiseren en uit te voeren. Bovendien geeft deze onderlinge samenwerking een extra veiligheidsimpuls in het Westpoort gebied.

Partners
De bedrijven die dit initiatief gezamenlijk ondersteunen zijn:

 • 1-Line Safety & Security
 • HB Bewaking
 • Nachtveiligheidsdienst Haarlem
 • Spyke Security

Cameratoezicht
Zo zal naast cameratoezicht op het openbare gebied worden gekeken naar de mogelijkheid om interne camera’s aan te sluiten op het collectieve netwerk. Hierdoor wordt het mogelijk om virtuele controlerondes te lopen door bedrijven. Individuele informatie waar mogelijk gekoppeld met de collectieve gegevens, waardoor er naast goede beveiligingsorganisatie, ook veel synergie behaald kan worden op het gebied van veiligheid en beveiliging onder de deelnemers.

Surveillance
Naast intelligente cameraoplossingen zal er gebruik worden gemaakt van hoogwaardige surveillance diensten. De collectieve controlerondes worden ondersteund door technische oplossingen, waarmee live beelden door de surveillant al ontvangen worden voordat hij op locatie komt. Vanuit de collectieve oplossingen worden er op maat geboden surveillanceoplossingen (welke evt. voort zijn gekomen vanuit het beveiligingsplan) geboden. Hierbij kan gedacht worden aan openings-en brand- en sluitrondes maar ook aan individuele begeleiding op de late avond.

Parkmanager
Om ondernemers optimaal van dienst te kunnen zijn beschikt het collectieve project over een Westpoort Parkmanager. Deze heeft tot taak ondernemers te ontzorgen t.a.v.:

 • individuele en collectieve beveiligingsvraagstukken
 • ondersteuning bij de uitvoering van individuele en collectieve beveiligingsprojecten
 • controle op gemaakte afspraken met betrekking tot de afhandeling van alarmmeldingen,
 • vragen met betrekking tot facturatie en rapportage.

Uitvoering
Westpoort Amsterdam Parkmanagement (WAP) is verantwoordelijk voor de uitvoering van
Westpoort Beveiliging. Voor informatie kunt u terecht bij:

Ruud Evers:
ruudevers@msn.com