Bestuur

Ondernemers vereniging Westpoort

Bestuur
Het Bestuur formuleert de visie en strategie/doelstellingen van de vereniging. Belangrijke componenten zijn het:

  • versterken van de Westpoort sociale infrastructuur;
  • bevorderen van de lokale economische dynamiek;
  • goed onderhouden van een open en spontane relatie met de Gemeente Amsterdam en andere organisaties & instellingen van belang;
  • organiseren van onderling overleg t.a.v. zaken die aandacht behoeven hier in Westpoort;
  • regelmatig houden van bijeenkomsten en events;
  • jaarlijks houden van de algemene ledenvergadering met aandacht voor:
  • werkzaamheden & vorderingen gedurende de afgelopen periode,
  • rekening & verantwoording van het gevoerde financiële beleid
  • initiatieven en plannen voor de komende periode.