Bestuur

Ondernemers vereniging Westpoort

Bestuur
Het Bestuur formuleert de visie en strategie/doelstellingen van de vereniging. Belangrijke componenten zijn het:

versterken van de Westpoort sociale infrastructuur;
bevorderen van de lokale economische dynamiek;
goed onderhouden van een open en spontane relatie met de Gemeente Amsterdam en andere organisaties & instellingen van belang;
organiseren van onderling overleg t.a.v. zaken die aandacht behoeven hier in Westpoort;
regelmatig houden van bijeenkomsten en events;
jaarlijks houden van de algemene ledenvergadering met aandacht voor:
werkzaamheden & vorderingen gedurende de afgelopen periode,
rekening & verantwoording van het gevoerde financiële beleid
initiatieven en plannen voor de komende periode.