Best Practices in Duurzaamheid

juni 07, 2021

Best practices duurzaamheid

Tafel Duurzaamheid
Virtuele meeting voor leden en relaties op
22 juni van 16.00 tot 18.00 uur

Inschrijving voor deelname via deze knop:

Inschrijven

Onder voorzitterschap van Jaap Reijntjes, Directeur Development bij Croonwolter&dros BV, heeft onze Tafel Duurzaamheid zich de afgelopen tijd gebogen over een Kerndocument Duurzaamheid en een richtinggevende Routekaart voor het Westpoort Bedrijvenpark. Op 22 juni zullen deze officieel gepresenteerd worden. Het blijft bij deze meeting niet enkel bij woorden en ambities.

Leden van onze vereniging zullen hun eigen concrete duurzaamheidspraktijk in korte presentaties delen met de aanwezigen. Te denken valt aan:

  • Virtuele kennismaking (3D-ervaring) met een hoogspanning station vanuit het duurzaamheidsprincipe
  • SMART asset management voor verlenging van levensduur van installaties én reductie van grondstoffenverbruik
  • De praktijk van circulaire afval naar duurzame energie
  • App om in spelvorm energie- en warmtekeuzes te maken

Namens verenigingslid CISCO zal René Pluis (Country Cyber Security Lead), een presentatie verzorgen van de bijdragen die CISCO wereldwijd levert aan de realisatie van een circulaire economie.

Hebt u zelf concrete praktijkvoorbeelden. Deel deze svp met Jaap Reijntjes (Jaap.Reijntjes@croonwolterendros.nl) voor eventuele inpassing in het programma.

Al deze best practices zullen door de Tafel Duurzaamheid vervolgens voor een groter publiek toegankelijk worden gemaakt in een pop-up site. Eerst online, en later mogelijk gevolgd door een fysieke locatie welke wordt ingericht als Duurzaamheid Showcase van Westpoort.

Inschrijving voor deelname via deze knop:

Inschrijven

Afvalenergiecentrale
(foto: Afvalenergiecentrale AEC Westpoort)