Bedrijfsbezoeken

 
Bedrijfsbezoeken
De Ondernemersvereniging Westpoort is een vereniging met leden die zich bewust zijn dat er succesbepalende factoren zijn die van groot belang zijn voor het bedrijf (als de primair verantwoordelijke voor verantwoord en succesvol ondernemen) alsmede voor het succes van de vereniging in het algemeen In het verlengde hiervan organiseren we bezoeken en ontmoetingen met bedrijven, instanties en partijen die een soortgelijke ambitie hebben om te willen leren en toonaangevend te excelleren.

Sterke Organisaties
Op bezoek bij sterke bedrijven die zich bewust zijn van de kracht van leiderschap, resultaatgerichtheid, continu verbeteren, transparantie van processen (best practice) en samenwerking. Organisaties die er naar streven tot de besten te willen behoren, bijvoorbeeld in hun eigen branche, marktsegment, nationaal of internationaal. Organisaties dus die toonaangevend (willen) zijn en bereid zijn hun ervaringen spontaan te delen.
Van tijd tot tijd bezoeken we ook instellingen en overheidsorganisaties die:

  • aandacht hebben voor verbetering, vernieuwing & resultaatgerichtheid;
  • een strategie hebben die gericht is op maximale toegevoegde waarde
  • bezig zijn met organisatie veranderprocessen die herkend worden als waardevol zoals: klantgericht werken, omgaan met tegengestelde belangen, integrale besturing, flexibiliteit, snelheid van handelen, e.d.;
  • open staan voor dialoog/overleg en bereid zijn samen te werken met anderen als (keten)partners.

Instanties dus die willen excelleren en druk bezig zijn met gestructureerde verbetering & vernieuwing.

Deelname
Deelname aan een bedrijfsbezoek is soms gelimiteerd.
Vroegtijdige aanmelding is dus aanbevolen.