Augustus ledenborrel: Windzoekgebieden

september 15, 2021

De stand van zaken wordt door de Gemeente bijgehouden op de online kaart met windzoekgebieden. In de groene gebieden wordt plaatsing mogelijk geacht. In de gele gebieden wordt rekening gehouden met mogelijke toekomstige plaatsing. In de rode gebieden ziet men liever geen plaatsing.

Windzoekgebieden

Een blik op de kaart geeft aan dat het Westpoort bedrijvenpark prominent groen kleurt. Er staan nu in de haven al een aantal grote windturbines. De bedoeling is om in het havengebied 10 megawatt extra aan schone energie op te wekken. In de rest van Westpoort is de ambitie de opwekking van 25 megawatt. Maar ook hierbinnen zijn de keuzemogelijkheden niet onbeperkt.

Er kunnen vier windmolens geplaatst worden op het grondgebied van de Waterzuiveringsinstallatie RWZI Amsterdam West aan de Australiehavenweg. De windmolens wekken 2,2 à 2,3 megawatt aan energie op. Deze zijn samen dus goed voor ca. 10 megawatt.