Augustus ledenborrel: Proces RES: Zoekgebieden schone energie Amsterdam

september 15, 2021

Ons collectieve klimaatbewustzijn lijkt hard te zijn gegroeid de afgelopen maanden. Het IPCC Climate Change Report 2021 droeg daar stevig aan bij. En een alarmerend effect ging uit van een reeks van ongekende klimaatcatastrofes. Dicht bij huis wordt de noodzaak om in actie te komen alsmaar sterker gevoeld.

Niet in de laatste plaats omdat de Gemeente alles op alles zet om de gestelde klimaatdoelen voor Amsterdam te behalen. Voor onze augustus ledenborrel was uitgenodigd Juliane Kürschner, stedelijk coördinator van de Regionale Energiestrategie Amsterdam (RES). De RES handelt over het landelijk gesloten Klimaatakkoord, waarmee wordt beoogd grootschalig alternatieve energie op te wekken met inzet van wind- en zonne-energie. Wat betreft de zon geeft Amsterdam prioriteit aan energieopwekking op de daken. De stad ziet vrijwel af van de variant met zonnepanelen op de grond.