Augustus ledenborrel: Gemeente: Iedereen moet meeverdienen aan Energietransitie

september 15, 2021

Juliane KĆ¼rschner, die sprak op de ledenborrel, is stedelijk verantwoordelijk voor het zoekproces naar plekken voor opwekking van alternatieve energie in Amsterdam. De stad koestert hoge ambities, gaf zij aan, maar wil vooral dat iedereen er financieel van kan meeprofiteren. De stedelijk coƶrdinator RES draaide er niet omheen: De gemeente streeft ernaar dat iedereen in de portemonnee beter wordt van de Energietransitie.

Het plaatsen van zonnepanelen op bedrijfspanden door ondernemers wordt sterk aangemoedigd. De overheid stimuleert dat met regelingen voor leningen en subsidies. In de Sloterdijken loopt hiervoor reeds een aanmoedigingsproces dat actief door de OV Westpoort wordt ondersteund.

Windenergie heeft qua investering momenteel de gunstigste terugverdientijd. Onderzoek naar financiĆ«le participatievormen in windenergieprojecten wordt al geruime tijd gedaan. En in de praktijk is dat de afgelopen jaren al op verschillende manieren vormgegeven. Coƶperatieve vormen liggen daarbij voor de hand. En daarmee is de coƶperatie terug van misschien wel nooit weggeweest. De gemeente realiseert zich dat dat een enorme opgave kan zijn als zo een coƶperatie van de grond getild moet worden in een gebied met een enorme diversiteit aan verdeelde belangen. Er is een toenemende kennisvraag naar ervaringen op dit gebied en de gemeente wil daar graag in investeren, aldus Juliane KĆ¼rschner.

Gevraagd werd of bij ontwikkeling en rendementsberekening ook rekening gehouden wordt met de circulariteit van het toegepaste materiaal. Er bestaan intussen goede methoden voor recycling van de componenten, zo werd aangegeven door Cor Gerritsen, expert op het gebied van circulaire economie en bestuurslid van OV Westpoort.

Gemeente

Ā