Augustus ledenborrel: Circulaire economie: Grote sprongen voorwaarts

september 15, 2021

De slotbijdrage op de ledenborrel was voor Cor Gerritsen. Cor is bestuurslid van OV Westpoort en Manager Key Accounts bij Renewi, een toonaangevend waste-to-product bedrijf. Daarnaast is Cor voorzitter van de ZeroWaste!foundation, een non-profit organisatie die kennis en experts inzet bij de ontwikkeling en uitvoering van sustainable goals. Circulaire economie en zero spillage bedrijfsvoering zijn daarin speerpunten.

Herdefiniëring van het begrip afval in onze samenleving heeft de afgelopen tijd topprioriteit gehad. Afval ontwikkelen tot grondstof vraagt een grote omslag in de perceptie. Cor spreekt van het streven naar een ‘Circulaire Bloedsomloop’ in de bedrijfsvoering. Daarin ziet hij in snel toenemende mate verbetering optreden. Kenmerkend voor de omslag is volgens Cor dat dit maatschappijbrede verduurzamingsproces niet meer alleen door de overheid wordt afgedwongen. “Als je als bedrijf hierin zelf ook een positie inneemt, werkt dat onontkoombaar door in de keten van leveranciers en afnemers.” “Afval is de thermometer van de economie,” aldus Cor. “En het deel daarvan dat circulair hergebruikt wordt stijgt sterk!”

https://zerowaste.foundation/

Zero Waste LinkedIn