Algemene Ledenvergadering OV Westpoort 2022

februari 21, 2022

Algemene ledenvergadering

Op 24 februari aanstaande komen de Westpoort ondernemers live bijeen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Dat gebeurt in het Restaurant van Gebouw Einstein aan de Kabelweg 21 vanaf 16.00 uur. Aansluitend vindt onder auspiciën van onze tafel Duurzaamheid een inhoudelijke sessie over de haperende Energievoorziening plaats.

LINK NAAR PROGRAMMA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2022

Overname SPAT

Het bestuur zal de plannen presenteren voor het komende jaar. Belangrijk topic daarbij is de aanstaande overname van de Stichting Parkmanagement Amsterdam Sloterdijk (SPAT). Dat gebeurt op uitnodiging van het huidige SPAT bestuur, na een jaar van intensief overleg en bezinning op de toekomst van Westpoort en Sloterdijk Centrum, waar de SPAT al 16 jaar actief is. Een aantal Westpoort bestuursleden zal hiertoe toetreden tot het SPAT bestuur. Naast Schoon, Heel en Veilig zal de komende tijd veel aandacht gegeven worden aan Duurzaamheid en Circulariteit in dit belangrijke centrumgebied dat zich ontwikkelt tot nieuwe woon- en werkwijk.

Voorstel uitbreiding bestuur

Het bestuur heeft besloten om tot uitbreiding van 7 naar 9 bestuursleden over te gaan. Het bestuur wil hiermee het draagvlak van de vereniging versterken. En tegemoetkomen aan de toenemende verantwoordelijkheden door de overname van SPAT, de verdieping van de aandachtsgebieden en de verbreding van de belangenbehartiging.

Voordracht Mariska Nunes als bestuurslid

Mariska

Het bestuur heeft het grote genoegen om op de ALV voor te dragen Mariska Nunes, Managing Director bij het verenigingslid Corendon. Mariska is bij Corendon verantwoordelijk voor de Hotels en Resorts wereldwijd. Deze portefeuille omvat Corendon Village Hotel Amsterdam nabij Schiphol, het Corendon City Hotel Amsterdam in Niew West, het College Hotel Amsterdam, het Marble Stella Maris Hotel op Ibiza, Livingstone Jan Thiel Beach Resort op Curaçao (Dutch Caribbean) en de Corendon Mangrove Beach Resort, eveneens op Curaçao.

Het bestuur verwelkomt met Mariska een kenner van het hotelwezen en de hospitality business. Ook zal graag gebruik gemaakt worden van haar inzicht in de actuele arbeidsmarkt problematiek.

In de loop van het jaar verwacht het bestuur een tweede kandidaat voor uitbreiding te kunnen voordragen.