OV Westpoort Nieuwsbrief 27 Mei 2020

Beste lezer,

Met verhoogde frequentie brengt de OV Westpoort voor haar leden en relaties de komende tijd haar Nieuwsbrief uit. Met lokaal nieuws en actualiteiten. Over veiligheid, beheer, verblijfskwaliteit en de waarde van een stevig ondernemersnetwerk. Over de toekomst van Westpoort. De transformatie naar HavenStad. En met nieuws over de bedrijven zelf. Want er gebeurt veel in Westpoort. Wilt u nieuws delen met uw medeleden? Wij horen dat graag! Neem voor de mogelijkheden contact op met Marcel La Rose: larose@westpoortondernemers.nl


In deze Nieuwsbrief

• De 1,5 meter samenleving - resultaten Westpoort Webinar

• OV Westpoort Webinar 15 juni 2020: Crisis en Vastgoed

• Nieuwe NOW-regeling: Ontslag per juni mogelijk

• Triage bezoekers bij afbouw lockdown

• Agenda Juni 2020 OV Westpoort


Westpoort Sloterdijk Station

De 1,5 Meter Samenleving: Resultaten van de Westpoort Webinar

Nieuwe Normaal vereist flexibiliteit De grote doorbraak voor Thuiswerken. Online-Shoppen heeft haar aandeel aanzienlijk versterkt voor de toekomst. Wat zijn de consequenties voor het vastgoed in de winkelstraat? En de Horeca is nog lang niet uit de zorgen. Dat waren de uitkomsten van de geslaagde Webinar van de OV Westpoort leden op 19 mei. Op het efficiënte Cisco Webex Platform …

Meer lezen.


Ambitie en organisatie

OV Westpoort Webinar 15 juni 2020: Crisis en Vastgoed

Onder auspiciën van de OV Westpoort Vastgoedtafel houden wij op maandag 15 juni aanstaande vanaf 17.00 uur onze volgende leden Webinar. Aan de orde komen de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt onder invloed van de Coronacrisis. Deskundigen op het gebied van stedenbouw, huisvesting en detailhandelsvastgoed zullen met ons hun gedachten delen over de mogelijke consequenties waar rekening mee gehouden moet worden. …

Meer lezen.


Nieuwe NOW-regeling: Ontslag per juni mogelijk

Westpoort verenigingslid Borrie zet in haar Borrie Nieuwsbrief mei 2020 de nieuwe NOW maatregelen uiteen. Bedrijven die gebruikmaken van de NOW-regeling om een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers te krijgen, mogen vanaf juni werknemers ontslaan. Bedrijven die nu van de NOW-regeling gebruikmaken, mogen hun werknemers niet om bedrijfseconomische redenen ontslaan. Doen zij dat wel, dan volgt een correctie op de NOW-subsidie door middel van een boete. Die boete verdwijnt dus in het tweede steunpakket dat er per juni aan zit te komen.


Triage bezoekers

Nu bedrijven en instellingen voorzichtig naar een afbouw gaan van de lockdown, is het zaak om de veiligheidsmaatregelen aan de voordeur goed geregeld te hebben. Het RIVM heeft hiervoor een Triage Protocol opgesteld. Deze Triagehandleiding kan als pdf worden gedownload.


Agenda Juni 2020 OV Westpoort:


Lidmaatschap

De Ondernemersvereniging Westpoort behartigt met succes de gemeenschappelijke belangen van het Westpoort bedrijfsleven c.q. van de ondernemers en hun werknemers die hier dagelijks actief zijn.

Meer informatie hierover vindt u op de pagina Lidmaatschap