25 november 2021: Westpoort netwerkbijeenkomst

november 10, 2021

Thema: 

“Actuele ontwikkelingen in Westpoort”

Ontwikkelingen Westpoort

Op deze laatste netwerkmeeting van het jaar geeft het bestuur u een update van de stand van zaken met betrekking tot de actuele ontwikkelingen in ons bedrijvenpark. Het bestuur wisselt graag met u van gedachten over Duurzaamheid en Omgevingskwaliteit. Wij zijn van mening dat de inspanningen met betrekking tot Parkmanagement in het Westpoortgebied aanzienlijk opgevoerd moeten worden. Ook komen Stedelijke Herontwikkeling en Veiligheid aan de orde. Hiervoor zijn twee externe sprekers uitgenodigd.

Het programma:
16.00 uur         Inloop
16.30 uur         Extra Algemene Ledenvergadering
17.00 uur         Actuele Ontwikkelingen in Westpoort 
                         Sprekers:

Arjan Klok, stedenbouwkundige van het Programmabureau Haven-Stad
, neemt ons mee in de actualiteit van de Sloterdijken, waarin momenteel de menging van Wonen en Werken wordt gerealiseerd. Met speciale aandacht voor de kwaliteitsambities, het tempo van de ontwikkeling en de toekomstige verkeersontsluitingen.

Pierre Van Rossum, Directeur Openbare Orde en Veiligheid van de Gemeente Amsterdam, bespreekt het onderwerp Criminele Ondermijning. Met name heeft hij het over de vraag of Westpoort en Haven-Stad door de complexe economische en ruimtelijke transitieperiode waarin wij ons bevinden, mogelijk extra kwetsbaar kunnen zijn voor criminele ondermijning.

18.00 uur         Informeel samenzijn
18.30 uur         Sluiting

Leden en relaties van de Westpoort Ondernemersvereniging zijn van harte uitgenodigd voor deelname aan deze laatste netwerkbijeenkomst van 2021

Hier aanmelden

NB
In verband met ontwikkelingen rond de COVID maatregelen zal de plek
van samenkomst nog nader bekendgemaakt worden.
Als u zich hebt aangemeld krijgt u hiervan bericht.