Archive for maart, 2021

Zienswijze OV Westpoort op de Omgevingsvisie Amsterdam 2050

Amsterdam denkt na over hoe de stad er in de toekomst uit moet zien. In de Ontwerp Omgevingsvisie Amsterdam 2050 spreekt het Gemeentebestuur van het streven naar ‘een menselijke metropool’. De Omgevingsvisie heeft een drieledige functie: richting geven aan groei versnellen…

Read More

Theatervoorstelling VLUCHT in Sloterdijk

Sloterdijk wordt plaats van handeling van een bijzonder theaterstuk. Het betreft een solovoorstelling in de open lucht door zanger/acteur Eric Corton. Het stuk behandelt een universeel thema: Wat doe je wanneer jij en je gezin onder constant groeiende dreiging leven?…

Read More

Prioriteit aan Veiligheid

Het veiligheidsbeleid van onze vereniging wordt sinds ruim een jaar vormgegeven door Michiel Geuzinge, secretaris in het bestuur van de OV Westpoort. Met zijn inzet heeft de vereniging de afgelopen tijd een robuuste veiligheidsvisie geformuleerd, waar een gemiddelde gemeente blij…

Read More