Archive for december, 2020

Strijd tussen werken en wonen? Ons standpunt

Opvallend is dat met de instemming over het Integraal Raamwerk Haven-Stad, er nog geen volledige rust is gekomen in de discussie over de afweging van ruimtelijke belangen van werken versus wonen. De zorg blijft in sommige kringen of industriële en…

Read More

Corona snelstraat in Westpoort voorkomt onnodig ziekteverzuim

Aan de Heining op industrieterrein Westpoort in Amsterdam is begin november een Corona snelteststraat geopend. Zowel bedrijven als particulieren kunnen hier gebruik van maken. Bij het maken van een afspraak worden mensen vaak dezelfde dag nog getest en horen ze…

Read More

Tafel Vastgoed: Sloterdijk 1 Zuid als model voor de toekomst

Al vanaf 2016 wordt in Sloterdijk I Zuid gewerkt aan de vorming van een nieuwe woonwerkwijk. De Vastgoed Tafel van OV Westpoort boog zich op 3 december met de gemeente, eigenaren en ontwikkelaars over de stand van zaken. Gemeentelijk projectleider…

Read More

Stand van zaken Haven-Stad

In de Regiegroep Participatie Havengebied, waarin onze OV Westpoort zitting heeft, is op 30 november de laatste ambtelijke conceptversie van het Integraal Raamwerk Haven-Stad besproken. De nota, opgesteld door het Programmabureau Haven-Stad, is in principe gereed en kan bij de…

Read More

Tafel duurzaamheid brengt kerndocument uit

Interview met tafelvoorzitter Jaap Reijntjes “Volgens mij hebben wij als bedrijfsleven ten aanzien van duurzaamheid en circulariteit het omslagpunt naar besef van urgentie wel bereikt.” Dat is de ervaring van Jaap Reijntjes, voorzitter van de Tafel Duurzaamheid van de Ondernemers…

Read More