Bestuur

20
Bestuur
Het Bestuur formuleert de visie en strategie/doelstellingen van de vereniging. Belangrijke componenten zijn het:

  • versterken van de Westpoort sociale infrastructuur;
  • bevorderen van de lokale economische dynamiek;
  • goed onderhouden van een open en spontane relatie met de Gemeente Amsterdam en andere organisaties & instellingen van belang;
  • organiseren van onderling overleg t.a.v. zaken die aandacht behoeven hier in Westpoort;
  • regelmatig houden van bijeenkomsten en events;
  • jaarlijks houden van de algemene ledenvergadering met aandacht voor:
  • werkzaamheden & vorderingen gedurende de afgelopen periode,
  • rekening & verantwoording van het gevoerde financiële beleid
  • initiatieven en plannen voor de komende periode.

Philip Larsen

Voorzitter
Ondernemersvereniging Westpoort

Willem Edens

Penningmeester
Taxmen 

Fred Jaspers

Secretaris
Dell Nederland

Ahmet Can

Bestuurslid
Serifoglu

 

Merwin Feitsma

Bestuurslid
Mendeleo

Wim Heine

Bestuurslid
Wim Heine Consultancy

Myriam Smit

Bestuurslid
AON Nederland 

Roy van Velthoven

Bestuurslid
Van Velthoven Businesscontrollers